Vesna Lorenc

Spełnione życie wg prof Irvinga D. Yaloma

Spełnione życie, to takie w którym człowiek w pełni urzeczywistni swój potencjał i jest dumny z osiągnięć. To dbałość o to by nikogo nie krzywdzić, i chęć wspierania innych ludzi - również w ich dążeniu do życia zgodnego ze sobą. Każde spełnione życie sprawia, że świat jest lepszym miejscem dla wszystkich ludzi.


Subscribe: facebook | Just Be | linkedin